نکند موسم سفر باشد

ساربان خفته، بی خبر باشد

بوی باران تازه می آید

نکند بوی چشم تر باشد

سخنی از وفا شنیده نشد

نکند گوش خلق کر باشد

نکندعشق در برابر عقل

دست از پا دراز تر باشد

نکند پرده چون فرو افتد

داستان داستان زر باشد

زیر این نیم کاسه های قشنگ

نکند کاسه ای دگر باشد

نکند آن که درس دین می داد

از خدا پاک بی خبر باشد

همچو سرو ایستادن در این باد

نکند پاسخش تبر باشد

نور کیوان در آسمان شب

نکند پوچ و بی ثمر باشد...

                                                          چکامه از:مرتضی کیوان


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/٦/٢۳