دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است...بای بایتشویقبای بای میلاد نور مبارک.

                                 

 

برون شو ای غم از سینه که لطف یار می‌آید     

 تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می‌آید

نگویم یار را شادی که از شادی گذشتست او

 مرا از فرط عشق او ز شادی عار می‌آید

مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید 

که کفر از شرم یار من مسلمان وار می‌آید

برو ای شکر کاین نعمت ز حد شکر بیرون شد 

 نخواهم صبر گر چه او گهی هم کار می‌آید

روید ای جمله صورت‌ها که صورت‌های نو آمد 

علم هاتان نگون گردد که آن بسیار می‌آید

در و دیوار این سینه همی‌درد ز انبوهی

 که اندر در نمی‌گنجد پس از دیوار می‌آید

 


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۸/۱٢/۱٢