سرِ وقت مرا یافتی، درست سرِ وقت

پیش از آن‌که بیایی، زمان چه کند بود

گم شده بودم و

بر نردِ باخته تاس می‌ریختم

پل‌هایم همه شکسته بودند

جایی نمانده بود بروم

حالا، می‌شنوی؟ حالا، می‌دانم به کجا ره می‌سپارم

دیگر تردیدی هراسناک ندارم

راهم را یافته‌ام

چراکه عشق سرِ وقت آمد،

سرِ وقت مرا یافتی

و شب‌های بی‌کسی‌ام را دگرگون کرد، آن روزِ بخت‌یار...

 

سرِ وقت

پیش از آن‌که بیایی، زمان چه کند بود، عزیز

گم شده بودم و

بر نردِ باخته تاس می‌ریختم

پل‌هایم همه شکسته بودند

جایی نمانده بود بروم

حالا، می‌شنوی؟ حالا، می‌دانم به کجا ره می‌سپارم

دیگر تردیدی هراسناک ندارم

راهم را یافته‌ام

چراکه عشق سرِ وقت آمد،

سرِ وقت مرا یافتی

و شب‌های بی‌کسی‌ام را دگرگون کرد،

شب‌های بی‌کسی‌ام را دگرگون کرد،

شب‌های بی‌کسی‌ام را دگرگون کرد،

شب‌های بی‌کسی‌ام را دگرگون کرد،

شب‌های بی‌کسی‌ام را دگرگون کرد، آن روزِ بخت‌یار.

 

Just in time youve found me just in time
Before you came my time was running low
I was lost the losing dice were tossed
My bridges all were crossed nowhere to go
Now you hear now I know just where Im going
No more doubt of fear Ive found my way
For love came just in time youve found me just in time
And changed my lonely nights that lucky day

Just in time

Before you came my time was running low oh baby
I was lost the losing dice were tossed
My bridges all crossed nowhere to go
Now you hear now I know just where Im going
No more doubt of fear Ive found my way
For love came just in time youve found me just in time
And changed my lonely nights and changed my lonely nights
And changed my lonely nights and changed my lonely nights
And changed my lonely nights that lucky day

 

 

نینا سیمون


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/٦/۱٢