این جزر و مد چیست که تا ماه می رود!؟

دریای درد کیست که در چاه می رود؟

اینسان که چرخ می گذرد برمدار شوم

بیم خسوف و تیرگی ماه می رود

گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است

یک لحظه مکث کرده به اکراه می رود

آبستن عذای عظیمی است کاینچنین

آسیمه سر نسیم سحرگاه می رود

امشب فروفتاده مگر ماه از آسمان

یا آفتاب روی زمین راه می رود

در کوچه های کوفه صدای عبور کیست!؟

گویا دلی به مقصد دلخواه می رود

دارد سر شکافتن فرق آفتاب

این سایه ای که در دل شب راه می رود...

 

زنده یاد قیصر امین پور

 

                                   


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/٥/۱٩