کودکی ها
به خانه می رفت
با کیف
و با کلاهی که بر هوا بود
چیزی دزدیدی ؟
- مادرش پرسید -
دعوا کردی باز؟
- پدرش گفت -
و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد
به دنبال آن چیز
که در دل پنهان کرده بود
تنها مادربزرگش دید
گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسه اش
و خندیده بود !

 

                                                                                         حسین پناهی

 

 


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩۱/۳/٢۳