آن روزها زمین سترون ثمرنداشت

یک تل ِ خاک بود و جز این مختصر نداشت


آدم هنوز داخل بازنده ها نبود

حوا هوای وسوسه بازی به سر نداشت


نمرود ادعای خدایی نکرده بود

زرتشت از تقدس آتش خبر نداشتمریم هنوز باکره و نیل بی خراش

موسی عصای معجزه، عیسی پدر نداشت


*****

وقتی خدا سرودِ ازل را ترانه کرد

غیر از غزل به قالب دیگر نظر نداشتهر روز کارِ شعرِ شدن را ادامه داد

دست از سر تخیل و تصویر برنداشتوقتی تمام دفتر خود را سیاه کرد

برگی سپید جز دل پاک بشر نداشتاستاد بیت آخر خود را که می نوشت

غیر از سه حرف اسم خودش بیشتر نداشت


*****

او عشق، خط سوم خود را تمام کرد

آن خط سومی که به جز دردسر نداشتسحری که در نظاره لیلی نهفته بود

ای کاش بر اراده ی مجنون اثر نداشتدستی که طرح چهره ی یوسف کشیده بود

انگار از وجود زلیخا خبر نداشت


 

صالح سجادی

 


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٤:٢٥ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳٩۱/۱/٥