تشویقتشویقتشویق

این کیست چنین مست ز خمار رسیده

یا یار بود یا ز بر یار رسیده

یا شاهد جان باشد روبند گشاده

یا یوسف مصریست ز بازار رسیده

یا زهره و ماهست در آمیخته با هم

یا سرو روانست ز گلزار رسیده

یا چشمه ی خضرست روان گشته بدین سو

یا ترک خوش ماست ز بلغار رسیده

یا ساقی دریا دل ما بزم نهاده ست

یا نقل و شکرهاست بقنطار رسیده

یا صورت غیب است که جانِ همه جان هاست

یا مشعله از عالم انوار رسیده....

 

این پیک نامور که رسید از دیار دوست

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

خوش می دهد نشان جمال و جلال یار

خوش می کند حکایت عز و وقار دوست...

 

 

 

 


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸٩/۱٢/٢