خسته ای خیس و خالی از خویشم

پیرهنْ زارِ چشم یعقوبم

دست در دست یوسفی امشب

سر به دیوار چاه می کوبم

 

آه مولا! کسی نمی داند

سایه ها آفتاب می نوشند

هر چه باران و رود و ا قیانوس

از لبان تو آب می نوشند

 

آه مولا! کسی نمی داند

تیر قلب تو را نمی دوزد

آتش از ترس آه سوزانت

خیمه های تورا نمی سوزد

 

ای نجات و نجابت دریا

هر چه دل بود، نوح می کردی

ای که با زخم های موّاجت

تیغ را قبض روح می کردی

 

از نگاه تو ماه، بالا رفت

آسمان سیاه را کُشتی

آه مولا! کسی نمی داند

گودی قتلگاه را کُشتی

 ...

تیر از بس که تشنه بود آن روز

در گلوگاه اصغرت افتاد

نعش رود فرات خون آلود

روی دست برادرت افتاد

...

 آه مولا! کسی نمی داند

آب ها تشنه ی لبت بودند

لشکر شام وکوفه، تعدادی

از اسیران زینبت بودند

 

داشت بوی خرابه می آمد

کاروانت شبانه زخمی شد

دختر کوچکت که نه، امّا

شانه ی تازیانه زخمی شد

 ...

آه مولا! کسی نمی داند

آفتاب حجاز را بردند

مردم کوفه، ظهر عاشورا

آبروی  نماز را بردند

 

من کنار تو خیمه خواهم زد

خسته ای خیس و خالی از خویشم

آه مولا! کسی چه می داند؟

شاید امشب تو آ مدی پیشم

 

از همان صبح روز عاشورا

شعرهای من از تو پر بودند

روی دفتر شهید می گشتند

واژه هایی که مثل حُر بودند

 َ

                                                               سیدحافظ

 هیچ دلی  عاشق   و   دچار     مبادا  

 عاقبت   چشم     انتظار  مبادا

 می روی وابرها به گریه که برگرد

 چشم  خداوند  اشکبا ر  مبادا

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

  آینه  با سنگ در کنار مبادا

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

 وعده  دیدار بر مزار  مبادا                                        

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

 این  خبر  سرخ  ناگوار مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

  تشنه لب مست  بی قرار مبادا

 شیحه اسبی شنیده می شود از دور

 شیحه اسبی که بی سوار مبادا

این طرف  آهو  دوید  آنطرف  آهو

 دشت د راندیشه  شکار مبادا

وسعت دشت است و وحشت رم اسبان

غنچه سرخی به رهگذار مبادا

زندگی سبز ومرگ سرخ مبارک

دشت پر از لاله بی بهار مبادا

عالم کثرت گشود راه به وحدت

 هیچ   به جز   آفریدگار مبادا

                                                                                     فاضل نظری


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸٩/٩/٢۳