بوی باران

                   بوی سبزه

                      بوی خاک...

       شاخه های شسته ، باران خورده، پاک

               آسمان آبی و ابر سپید

                  برگ های سبز بید

                      عطر نرگس، رقص باد....

             نغمه ی شوق پرستوهای شاد

                خلوت گرم کبوترهای مست

                      نرم نرمک

         می رسد اینک بهار

 

          خوش به حال روزگار

 

   

      

                خوش به حال چشمه ها و دشت ها

                    خوش به حال دانه ها و سبزه ها

                        خوش به حال غنچه های نیمه باز

            خوش به حال دختر میخک - که می خندد به ناز-

                      خوش به حال جام لبریز از شراب

                              خوش به حال آفتاب

 

                             

ای دل من

گرچه در این روزگار

جامه ی رنگین نمی پوشی به کام

باده ی رنگین نمی پوشی ز جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی ست

                  ای دریغ از تو!! اگر چون گل نرقصی با نسیم

                  ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب!

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

 

                گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ

                    هفت رنگش می شود هفتاد رنگ...

 

                                                                   فریدون مشیری

 

  


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٢/۱/۱


                                                

                بهار

         رونق رنگینی است

             برای جامه تکاندن

                   برای تازه  شدن....

     

                       


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٢/۱/۱